МИГП
Рус Укр

Магістерська програма Університету Кот-д'Азюр (Франція, Ніца)

Педагогічна програма з магістратури. Організація магістерської програми згідно з вимогами ЄС в рамках ECTS і види контролю знань.

Мовою для написання усіх робіт є одна з наступних мов: українська, французька, англійська. У випадку написання українською, до роботи має бути додане невелике резюме, написане французькою мовою.

Програма : Клінічна психологія і терапевтична медіація через мистецтво, делокалізована у м. Київ

1-й рік магістратури
1-й семестр

ДИСЦИПЛІНИ ЗАЛІКОВІ ОДИНИЦІ

ECTS

Назва дисциплін

Години
Лекції

Години
Семінари

Зарахування
(O/N)

Жива іноземна мова 1 (французька)

3     12 O

Основи і методи 1

6

Догляд і спостереження

24 18 O

Перенос

12   O

Деонтологія і практика

12   O

Історико-теоретичне введення в медіації

3   12 12 O

Доросла психопатологія 1

3   12 12 O

Професійний та дослідницький проект PPR

15

Науково-дослідницька робота

  12 O
   

СТАЖУВАННЯ Й АНАЛІЗ ПРАКТИКИ 2

  12 O
  30   72    

 

 

1-й рік магістратури
2-й семестр

Назва залікової одиниці (зазначити, якщо є обов‘язковим) / ПРОГРАМА

ECTS

Назва дисциплін

Години

Лекції

Години Семінари

Зарахування (O/N)

Жива іноземна мова 2 (французька)

3

 

 

12

O

Основи і методи 2

6

Психологічна оцінка

24

24

O

Епістемологія

12

 

O

Доросла психопатологія 2

3

 

12

12

O

Психологічна практика в медичних закладах

3

 

12

12

O

Професійний та дослідницький проект PPR

15

Науково-дослідницька робота

 

12

O

СТАЖУВАННЯ Й АНАЛІЗ ПРАКТИКИ 2

 

12

O

 

30

 

72

 

 

 

2-й рік магістратури
1-й семестр

Назва залікової одиниці (зазначити, якщо є обов‘язковим) / ПРОГРАМА

ECTS

Назва дисциплін

Години

Лекції

Години Семінари

Зарахування (O/N)

Перехресні курси S4

3

Жива іноземна мова

 

12

O

Семінари   12 O

Практика і симуляція медіації

6

 

16

24

O

Психопатологія і медіація 2

3

 

16

16

O

Медіація і новітні технології

3

 

8

25

O

Професійний та дослідницький проект
Стажування і дослідження 1

15

Аналіз клінічної практики 1

 

48

O

Написання наукової роботи 1

15

 

O

   

 

 

 

168

 

 

 

2-й рік магістратури
2-й семестр

 

Назва залікової одиниці (зазначити, якщо є обов‘язковим) / ПРОГРАМА

ECTS

Назва дисциплін

Години

Лекції

Години Семінари

Зарахування (O/N)

Перехресні курси S4

3

Жива іноземна мова

 

12

O

Семінари   12 O

Медіація і соціальний зв'язок

6

 

16

24

O

Розширена клінічна практика з медіації

3

 

16

14

O

Клінічна практика оцінки

3

 

14

16

O

Професійний та дослідницький проект Стажування і дослідження 2

15

Аналіз клінічної практики 2

 

48

O

Написання наукової роботи 2 12   O

 

 

 

160

 

 

 

 

Відео про Магістратуру гуманітарних і соціальних наук з психології