МИГП
Рус Укр

Освітня програма

 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

№ з/п
Назва
Кількість
кредитів ECTS
1 Вступ до спеціальності 1
2 Загальна психологія і теорія особистості 2
3 Основи психіатрії 2
4 Історія психоаналізу, в т.ч.:  
4.1.            історія психоаналітичного руху 3
4.2.            історія вітчизняного пихоаналізу 2
4.3.            аналітична психологія К.Г.Юнга 2
4.4.            індивідуальна психологія А. Адлера 2
5 Основи філософського психоаналізу 1
6 Педагогічна практика 2
7 Основи сексології і сексопатології 2
8 Теорія витиснення в психоаналізі 1
9 Теорія позасвідомого в психоаналізі 1
10 Психоаналітична неврозологія 2
11 Загальна теорія психоаналізу 3
12 Психоаналітична теорія потягів 1
13 Психоаналітична теорія масоутворення          1
14 Психоаналіз художньої творчості 1
15 Психоаналіз соціальних ритуалів 1
16 Психоаналітична метапсихологія 1
  Всього 31

 

2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

№ з/п
Назва
Кількість
кредитів ECTS
1
Психоаналіз Великої Британії
2
2
Психоаналіз США
1
3
Психоаналіз Франції
2
4
Психоаналітична діагностика
2
5
Концепції нарцисизму в психоаналізі
2
6
Психоаналітична теорія сновидінь
2
7
Основи прикладного психоаналізу
3
8
Методика та техніка психоаналізу:
 
8.1.
основні принципи психоаналітичної практики
2
8.2.
методика та техніка психоаналізу: попереднє
інтерв'ю і початок процесу
2
8.3.
методика та техніка психоаналізу: середина
процесу
2
8.4.
методика і техніка психоаналізу: закінчення
процесу
2
9 Психоаналіз пограничних розладів 2
10 Психоаналіз психосоматичних розладів 2
11 Меланхолія 2
12
Методика і техніка психоаналізу дітей та
підлітків
2
13 Теорія психоаналітичного процесу 1
14 Методика та практика супервізії 2
15 Теорія та практика груп-аналізу 2
16 Психоаналітичні клінічні випадки 2
17 Етика психоаналізу 1
18 Питання психозу у психоаналізі 1
  Всього варіативна частина 39
  ВСЬОГО 70